langol.pl » Biznes » Handel » wejść na rynek

Wejść na rynek po angielsku

wejść na rynek: break into market Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "into":

poddać [coś] kwarantannie place [sth] into a quarantine

Ze słowem "market":

gospodarka rynkowa market economy
giełda towarowa commodity market
rynek towarowy commodity market
rynek spot spot market
rynek natychmiastowy spot market
supermarket supermarket
rynek market
hipermarket hypermarket
samoobsługowy supermarket self-service supermarket
rynek wewnętrzny domestic market
rynek krajowy domestic market
warunki rynkowe market conditions
informacje o rynku market intelligence
ceny rynkowe market prices
wózek z supermarketu supermarket trolley

Ze słowem "rynek":

rynek mart
  Langol.pl