langol.pl » Ogólne » Ogólne » wedle życzenia

Wedle życzenia po angielsku

wedle życzenia: as the whim takes you Szukaj w Google

Inne:

wedle oczekiwań duly
wedle [czyjegoś] rozkazu under [sb's] orders
nie bądź taki skromny don't sell yourself short
według oczekiwań duly

Ze słowem "whim":

zachcianka whim
życzenie whim
[zrobić coś] pod wpływem chwili [do sth] on a whim
spełniać [czyjeś] każde życzenie indulge [sb's] every whim
dziwaczny whimsical
pocieszny whimsical
dziwaczna opowieść whimsical tale

Ze słowem "takes":

robić korektę [jakiegoś dokumentu] w celu znalezienia błędów proof-read of [some document] for mistakes

Ze słowem "you":

maczałeś w tym palce? is this your handiwork?
to twoja robota? (pejoratywnie) is this your handiwork?
czekać na okazję bide your time
rozumiem twój punkt widzenia I take your point
musisz pamiętać, że [coś] you should bear in mind that [sth]
musisz być wyczulony na [coś] you must be alert to [sth]
ustal sobie harmonogram set yourself a timetable
niniejszym informujemy this is to inform you
może Cię zainteresuje [coś] you might be interested in [sth]
  Langol.pl