langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » we właściwej formie

We właściwej formie po angielsku

we właściwej formie: in due form Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "due":

proszę zauważyć, że [coś] please take due note that [sth]
we właściwym czasie in due course

Ze słowem "form":

informować inform
powiadamiać inform
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
Pragnę poinformować, że [coś] Let me inform you that [sth]
mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
z przykrością informujemy, że [coś] we regret to inform you that [sth]
niniejszym informujemy Państwa, że [coś] this is to inform you that [sth]
pragniemy poinformować Państwa, że [coś] we would like to inform you that [sth]
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]
dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
faktura proforma pro-forma
dla twojej informacji for your information
bez względu na formę in any form whatsoever
dodatkowa informacja additional information
dopełniać formalności comply with formalities
wypełnić [jakiś] formularz complete [some] form
według informacji according to the information
z przykrością informujemy we are sorry to inform you
poufne informacje confidential information
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
być dobrze poinformowanym be well-informed
źródło informacji source of information
informacja piece of information
  Langol.pl