langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » wchodzi w życie z dniem [x]

Wchodzi w życie z dniem [x] po angielsku

wchodzi w życie z dniem [x]: with effect from [x] Szukaj w Google
a także:
- effective as of [x]

Inne:

do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]

Ze słowem "effect":

wykonać [coś] effect [sth]
przeprowadzić [coś] effect [sth]
co najmniej równie [ korzystny | skuteczny ] at least as [ favorable | effective ]

Ze słowem "from":

uniemożliwić [komuś] [coś] preclude [sb] from [sth]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
niezależnie od powyższego, [coś] apart from the above [sth]
z punktu widzenia rachunkowości from accounting point of view
z księgowego punktu widzenia from accounting point of view
być z [kądś] be from [some place]
  Langol.pl