langol.pl » Biznes » Handel » warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży po angielsku

warunki sprzedaży: sales terms Szukaj w Google
a także:
- conditions of sale
- terms of sale

Inne:

oferta handlowa sales proposal
warunki płatności terms of payment

Ze słowem "sales":

wyniki sprzedaży sales figures
ekspedient sales assistant
sprzedaż sales
podatek obrotowy sales tax
koszty sprzedaży cost of sales
prospekty reklamowe sales literature
materiały reklamowe sales literature
uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś] give [sb] a sales pitch on buying [sth]
sprzedawca salesman
spadek sprzedaży drop in sales
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
zwiększać sprzedaż increase sales
prowizja od sprzedaży sales commission
dział zbytu sales department
rabat handlowy sales discount
handlowcy sales force
faktura handlowa sales invoice
narada handlowa sales meeting
okres sprzedaży sales period
obroty handlowe sales returns
plan sprzedaży sales target
wielkość sprzedaży sales volume
wolumen sprzedaży sales volume

Ze słowem "terms":

warunki dostawy terms of delivery
warunki wyładunku landed terms
warunki terms

Ze słowem "warunki":

warunki rynkowe market conditions
  Langol.pl