langol.pl » Biznes » Handel » warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży po angielsku

warunki sprzedaży: conditions of sale Szukaj w Google
a także:
- sales terms
- terms of sale

Inne:

umowa sprzedaży contract of sale
warunki płatności terms of payment
warunki dostawy terms of delivery

Ze słowem "conditions":

warunki rynkowe market conditions

Ze słowem "sale":

wyniki sprzedaży sales figures
handel hurtowy wholesale trade
hurtowo wholesale
w hurcie wholesale
sprzedawać [coś] hurtowo sell [sth] wholesale
hurtownik wholesaler
ekspedient sales assistant
sprzedaż sales
podatek obrotowy sales tax
koszty sprzedaży cost of sales
narzucanie ceny minimalnej resale price maintenance
zagraniczny hurtownik overseas wholesaler
prospekty reklamowe sales literature
materiały reklamowe sales literature
uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś] give [sb] a sales pitch on buying [sth]
wcześniejsza sprzedaż prior sale
wyprzedaż sale
sprzedaż sale
nie nadający się do sprzedaży unsaleable
wyprzedaż garażowa garage sale
sprzedawca salesman
sprzedawać hurtowo sell wholesale
spadek sprzedaży drop in sales
wyłączne prawo sprzedaży exclusive right of sale
na sprzedaż for sale
kupować hurtowo buy wholesale
sprzedaż gotówkowa cash sale
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
zwiększać sprzedaż increase sales
sprzedaż detaliczna retail sale
sprzedaż według próbki sale by sample
prowizja od sprzedaży sales commission
dział zbytu sales department
rabat handlowy sales discount
handlowcy sales force
faktura handlowa sales invoice
narada handlowa sales meeting
okres sprzedaży sales period
oferta handlowa sales proposal
obroty handlowe sales returns
plan sprzedaży sales target
wielkość sprzedaży sales volume
wolumen sprzedaży sales volume
hurt wholesale
rabat hurtowy wholesale discount
cena hurtowa wholesale price

Ze słowem "warunki":

warunki wyładunku landed terms
warunki terms
  Langol.pl