langol.pl » Biznes » Handel » warunki rynkowe

Warunki rynkowe po angielsku

warunki rynkowe: market conditions Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "market":

gospodarka rynkowa market economy
giełda towarowa commodity market
rynek towarowy commodity market
rynek spot spot market
rynek natychmiastowy spot market
supermarket supermarket
rynek market
hipermarket hypermarket
samoobsługowy supermarket self-service supermarket
rynek wewnętrzny domestic market
rynek krajowy domestic market
wejść na rynek break into market
informacje o rynku market intelligence
ceny rynkowe market prices
wózek z supermarketu supermarket trolley

Ze słowem "conditions":

warunki sprzedaży conditions of sale

Ze słowem "warunki":

warunki sprzedaży sales terms
warunki dostawy terms of delivery
warunki wyładunku landed terms
warunki terms
warunki płatności terms of payment
warunki sprzedaży terms of sale
  Langol.pl