langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » warunki pracy

Warunki pracy po angielsku

warunki pracy: working conditions Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "working":

niesprawiedliwe warunki pracy unfair working conditions

Ze słowem "warunki":

warunki handlowe terms of trade

Ze słowem "pracy":

podział pracy division of labour
początkowe stanowisko pracy entry-level job
  Langol.pl