langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » warunki płatności

Warunki płatności po angielsku

warunki płatności: payment terms Szukaj w Google
a także:
- terms of payment

Inne:

przedpłata prepayment
termin płatności maturity
warunki płatności payment terms
wpłata z góry prepayment
data dostawy delivery date
warunki dostawy terms of delivery
czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]

Ze słowem "payment":

przedłużyć [komuś] termin płatności grant [sb] a longer period of payment
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment

Ze słowem "terms":

warunki kontraktu contract terms
wzajemnie akceptowalne warunki mutually acceptable terms
ilościowo in terms of volume

Ze słowem "warunki":

[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
pod warunkiem, że [coś] on condition that [sth]
  Langol.pl