langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » warunki kontraktu

Warunki kontraktu po angielsku

warunki kontraktu: contract terms Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "terms":

warunki płatności payment terms
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
warunki płatności payment terms
wzajemnie akceptowalne warunki mutually acceptable terms
ilościowo in terms of volume

Ze słowem "warunki":

[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
pod warunkiem, że [coś] on condition that [sth]
  Langol.pl