langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wartość zrealizowana netto

Wartość zrealizowana netto po angielsku

wartość zrealizowana netto: net realizable value Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "net":

zysk netto net profit
zysk netto after-tax profit
wartość netto spółki company`s net worth
dochód netto net income
strata netto net loss
marża netto net margin
aktywa netto net assets
majątek netto net assets

Ze słowem "value":

wartość aktywów asset value
wartość dodana na pracownika value added per employee
wartość księgowa book value
rewaloryzować revalue
przewartościowywać revalue
przeszacowywać revalue
wartość dodana added value
wartość podlegająca opodatkowaniu taxable value
wartość likwidacyjna break-up value
wartość aktywów assets value
wartość produkcji production value
wartość zapasów inventory value
  Langol.pl