langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego

Wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego po angielsku

wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego: opening inventory Szukaj w Google
a także:
- opening stock

"opening inventory" to także:

- zapasy początkowe

Inne:

Ze słowem "opening":

zapasy początkowe opening stock
bilans otwarcia opening balance sheet

Ze słowem "inventory":

zapasy inventory
wskaźnik obrotu zapasów inventory turnover
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover
inwentaryzacja na koniec roku year-end inventory
zapasy na koniec roku year-end inventory
księga inwentarzowa inventory book
rachunkowość zapasów inventory accounting
zapas inventory
wartość zapasów inventory value
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover index
ewidencja zapasów inventory records

Ze słowem "wartość":

wartość zapasów na koniec okresu sprawozdawczego closing stock
  Langol.pl