langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego

Wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego po angielsku

wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego: opening stock Szukaj w Google
a także:
- opening inventory

"opening stock" to także:

- zapasy początkowe

Inne:

Ze słowem "opening":

zapasy początkowe opening inventory
bilans otwarcia opening balance sheet

Ze słowem "stock":

wskaźnik obrotu zapasów stock turnover
wskaźnik rotacji zapasów stock turnover
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
ewidencja zapasów stock records
rachunkowość zapasów stock accounting
wartość zapasów na koniec okresu sprawozdawczego closing stock
kapitał akcyjny capital stock
  Langol.pl