langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wartość zapasów na koniec okresu sprawozdawczego

Wartość zapasów na koniec okresu sprawozdawczego po angielsku

wartość zapasów na koniec okresu sprawozdawczego: closing stock Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "closing":

saldo końcowe closing balance
saldo zamknięcia closing balance

Ze słowem "stock":

wskaźnik obrotu zapasów stock turnover
wskaźnik rotacji zapasów stock turnover
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening stock
zapasy początkowe opening stock
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
ewidencja zapasów stock records
rachunkowość zapasów stock accounting
kapitał akcyjny capital stock

Ze słowem "wartość":

wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening inventory

Ze słowem "koniec":

inwentaryzacja na koniec roku year-end inventory
zapasy na koniec roku year-end inventory
  Langol.pl