langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wartość zapasów

Wartość zapasów po angielsku

wartość zapasów: inventory value Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "inventory":

zapasy inventory
wskaźnik obrotu zapasów inventory turnover
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover
inwentaryzacja na koniec roku year-end inventory
zapasy na koniec roku year-end inventory
księga inwentarzowa inventory book
rachunkowość zapasów inventory accounting
zapas inventory
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening inventory
zapasy początkowe opening inventory
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover index
ewidencja zapasów inventory records

Ze słowem "value":

wartość aktywów asset value
wartość dodana na pracownika value added per employee
wartość księgowa book value
rewaloryzować revalue
przewartościowywać revalue
przeszacowywać revalue
wartość zrealizowana netto net realizable value
wartość dodana added value
wartość podlegająca opodatkowaniu taxable value
wartość likwidacyjna break-up value
wartość aktywów assets value
wartość produkcji production value
  Langol.pl