langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » wartość wykupu polisy

Wartość wykupu polisy po angielsku

wartość wykupu polisy: surrender value Szukaj w Google

"surrender value" to także:

- kwota wykupu polisy

Inne:

Ze słowem "value":

wartość ubezpieczenia insured value
kwota ubezpieczenia insured value
wartość rzeczywista actual value
wartość całkowita full value
pełna wartość full value
wartość nominalna face value
wyceniać wartość assess the value

Ze słowem "polisy":

ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
posiadacz polisy ubezpieczeniowej policyholder
na warunkach [jakiejś polisy] under the terms of [some policy]
posiadacz polisy policy holder
  Langol.pl