langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » wartość produkcji przemysłowej

Wartość produkcji przemysłowej po angielsku

wartość produkcji przemysłowej: industrial output Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "industrial":

uprzemysłowienie industrialization
industrializacja industrialization
uprzemysławiać industrialize
industrializować industrialize
państwo uprzemysłowione industrialized nation

Ze słowem "output":

wydajność output
produkcja output
produkcja krajowa national output

Ze słowem "produkcji":

czynnik produkcji input
czynnik produkcji factor of production
środki produkcji capital goods
środki produkcji producer goods
mobilność czynników produkcji factor mobility
czynniki produkcji factors of production
  Langol.pl