langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wartość podlegająca opodatkowaniu

Wartość podlegająca opodatkowaniu po angielsku

wartość podlegająca opodatkowaniu: taxable value Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "taxable":

dochód niepodlegający opodatkowaniu non-taxable income

Ze słowem "value":

wartość aktywów asset value
wartość dodana na pracownika value added per employee
wartość księgowa book value
rewaloryzować revalue
przewartościowywać revalue
przeszacowywać revalue
wartość zrealizowana netto net realizable value
wartość dodana added value
wartość likwidacyjna break-up value
wartość aktywów assets value
wartość produkcji production value
wartość zapasów inventory value

Ze słowem "opodatkowaniu":

zysk po opodatkowaniu after-tax profit
  Langol.pl