langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » wartość ogółem wynosi [x]

Wartość ogółem wynosi [x] po angielsku

wartość ogółem wynosi [x]: total price is [x] Szukaj w Google

Inne:

wartość ogółem total value

Ze słowem "price":

cena wynosi [x] the price is [x]
zredukować ceny o [x] procent reduce prices by [x] per cent
obniżyć ceny o [x] procent reduce prices by [x] per cent
oferta przedstawiająca najlepsze ceny offer quoting best prices
cena wyrażona w [jakiejś walucie] price quoted in [some currency]
cena wyrażona w EUR price quoted in EUR
  Langol.pl