langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » wartość ogółem

Wartość ogółem po angielsku

wartość ogółem: total value Szukaj w Google

Inne:

wartość ogółem wynosi [x] total price is [x]

Ze słowem "total":

cena ogółem total price
każda część jest opłacana osobno aż całość będzie spłacona each part is paid at different times until the total is reached

Ze słowem "value":

wartość rzeczywista real value
wartość aktualna real value
wycena w niższej wartości valuation at the lower value
zapasy mogą być wyceniane [według jakiejś wartości] inventories may be valued [at some value]
wartość bieżąca netto net present value
NPV net present value
  Langol.pl