langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wartość netto spółki

Wartość netto spółki po angielsku

wartość netto spółki: company`s net worth Szukaj w Google

Inne:

cena netto net price

Ze słowem "company`s":

wartość firmy company`s goodwill

Ze słowem "net":

zysk netto net profit
zysk netto after-tax profit
dochód netto net income
strata netto net loss
wartość zrealizowana netto net realizable value
marża netto net margin
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
  Langol.pl