langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wartość księgowa

Wartość księgowa po angielsku

wartość księgowa: book value Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "book":

księgowość bookkeeping
według ksiąg per books
bilans według ksiąg balance per books
księga rachunkowa account book
strata księgowa book-keeping loss
księgowość book-keeping
rachunkowość book-keeping
zysk księgowy book profit
księga inwentarzowa inventory book
księga kasowa day book

Ze słowem "value":

wartość aktywów asset value
wartość dodana na pracownika value added per employee
rewaloryzować revalue
przewartościowywać revalue
przeszacowywać revalue
wartość zrealizowana netto net realizable value
wartość dodana added value
wartość podlegająca opodatkowaniu taxable value
wartość likwidacyjna break-up value
wartość aktywów assets value
wartość produkcji production value
wartość zapasów inventory value
  Langol.pl