langol.pl » Biznes » Handel » wartość faktury

Wartość faktury po angielsku

wartość faktury: amount of an invoice Szukaj w Google

"amount of an invoice" to także:

- suma faktury

Inne:

kwota faktury invoice amount
zafakturować invoice
rozliczenie faktury settlement of the invoice

Ze słowem "amount":

wynosić [x] amount to [x]
przesłać [jakąś kwotę] [gdzieś] remit [some amount] to [somewhere]
suma faktury invoice amount
kwota amount

Ze słowem "invoice":

faktura pro forma pro forma invoice
faktura handlowa commercial invoice
faktura konsularna consular invoice
faktura invoice
błąd na fakturze error on an invoice
zapłata faktury settlement of the invoice
cena fakturowa invoice price
cena na fakturze invoice price
faktura zakupu purchase invoice
faktura handlowa sales invoice
przedstawić fakturę submit an invoice
  Langol.pl