langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wartość dodana

Wartość dodana po angielsku

wartość dodana: added value Szukaj w Google
a także:
- value added

Inne:

Ze słowem "added":

wartość dodana na pracownika value added per employee

Ze słowem "value":

wartość aktywów asset value
wartość księgowa book value
rewaloryzować revalue
przewartościowywać revalue
przeszacowywać revalue
wartość zrealizowana netto net realizable value
wartość podlegająca opodatkowaniu taxable value
wartość likwidacyjna break-up value
wartość aktywów assets value
wartość produkcji production value
wartość zapasów inventory value
  Langol.pl