langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wartość aktywów

Wartość aktywów po angielsku

wartość aktywów: assets value Szukaj w Google
a także:
- asset value

Inne:

Ze słowem "assets":

aktywa assets
aktywa rzeczowe tangible assets
środki trwałe capital assets
środki obrotowe current assets
środki trwałe fixed assets
majątek zakładowy plant assets
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa niematerialne intangible assets
aktywa bieżące current assets
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa podlegające amortyzacji depreciable assets
aktywa i pasywa assets and liabilities
wartości niematerialne i prawne intangible assets
aktywa obrotowe floating assets
środki obrotowe floating assets
aktywa obrotowe current assets
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
aktywa płynne liquid assets

Ze słowem "value":

wartość dodana na pracownika value added per employee
wartość księgowa book value
rewaloryzować revalue
przewartościowywać revalue
przeszacowywać revalue
wartość zrealizowana netto net realizable value
wartość dodana added value
wartość podlegająca opodatkowaniu taxable value
wartość likwidacyjna break-up value
wartość produkcji production value
wartość zapasów inventory value
  Langol.pl