langol.pl » Biznes » Bankowość » waluty obce

Waluty obce po angielsku

waluty obce: foreign exchange Szukaj w Google

"foreign exchange" to także:

- wymiana walut

Inne:

Ze słowem "exchange":

terminowa transakcja walutowa forward exchange
kurs wymiany exchange rate
środek wymiany medium of exchange
sztywny kurs wymiany fixed exchange rate
stały kurs wymiany fixed exchange rate
płynny kurs walutowy floating exchange rate
weksel bill of exchange
kurs walutowy exchange rate
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
kurs dnia spot exchange
makler giełdowy exchange broker
giełda exchange
wymiana exchange
zamiana exchange

Ze słowem "waluty":

system waluty złotej gold standard
  Langol.pl