langol.pl » Biznes » Bankowość » waluta wymienialna

Waluta wymienialna po angielsku

waluta wymienialna: hard currency Szukaj w Google
a także:
- convertible currency

"hard currency" to także:

- twarda waluta
- stabilna waluta

Inne:

Ze słowem "currency":

emitować walutę issue currency
waluta currency
środek płatniczy currency
słaba waluta soft currency
waluta niewymienialna soft currency
waluta niewymienialna weak currency
państwo posiadające walutę niewymienialną soft currency conuntry
waluta podstawowa key currency
waluta rezerwowa reserve currency
eurowaluta eurocurrency
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
waluta niestabilna soft currency
ryzyko walutowe currency exposure
  Langol.pl