langol.pl » Biznes » Bankowość » waluta niewymienialna

Waluta niewymienialna po angielsku

waluta niewymienialna: soft currency Szukaj w Google
a także:
- weak currency

"soft currency" to także:

- słaba waluta
- waluta niestabilna

Inne:

Ze słowem "soft":

państwo posiadające walutę niewymienialną soft currency conuntry

Ze słowem "currency":

emitować walutę issue currency
twarda waluta hard currency
waluta currency
środek płatniczy currency
twarda waluta hard currency
waluta wymienialna hard currency
waluta podstawowa key currency
waluta rezerwowa reserve currency
eurowaluta eurocurrency
waluta wymienialna convertible currency
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
stabilna waluta hard currency
twarda waluta hard currency
ryzyko walutowe currency exposure
  Langol.pl