langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » wagon cysterna

Wagon cysterna po angielsku

wagon cysterna: tank railroad car Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "tank":

zbiornik tank
zbiornikowiec tanker
tankowiec oil tanker

Ze słowem "railroad":

wagon kolejowy railroad car

Ze słowem "car":

przewoźnik carrier
umowa przewozu contract of carriage
plądrowanie ładunku pilferage of cargo
wagon kolejowy car
ładunek drobnicowy general cargo
drobnica general cargo
wagon towarowy freight car
ładunek cargo
masowiec bulk carrier
ładunek masowy bulk cargo
towar sypki bulk cargo
liniowiec towarowy cargo liner
rozładować ładunek discharge cargo
przewoźnik lotniczy air carrier
opłata za przewóz cartage
przewozowe cartage
karta zejścia na ląd landing card
pudełko kartonowe cardboard box
samolot towarowy cargo plane
transport carriage
transport morski carriage by sea
przewoźne opłacone carriage paid
ostrożnie przy obsłudze handle with care
wynajem samochodów rent-a-car
transport lotniczy air cargo

Ze słowem "wagon":

wagon kolejowy wagon
wagon towarowy goods wagon
  Langol.pl