langol.pl » Biznes » Produkt » wada wykonawstwa

Wada wykonawstwa po angielsku

wada wykonawstwa: flaw in warkmanship Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "flaw":

skaza flaw
wada flaw
skaza na materiale flaw in the material
transport wadliwych flawed shipment of
uszkodzony flawed
wadliwy flawed
niewielkie wady minor flaws
poprawiać usterki rectify flaws
naprawiać usterki rectify flaws
wada czegoś flaw in [sth]

Ze słowem "wada":

wada defect
  Langol.pl