langol.pl » Biznes » Produkt » wada czegoś

Wada czegoś po angielsku

wada czegoś: flaw in [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "flaw":

skaza flaw
wada flaw
skaza na materiale flaw in the material
transport wadliwych flawed shipment of
uszkodzony flawed
wadliwy flawed
niewielkie wady minor flaws
poprawiać usterki rectify flaws
naprawiać usterki rectify flaws
wada wykonawstwa flaw in warkmanship

Ze słowem "wada":

wada defect
  Langol.pl