langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » w związku z tym

W związku z tym po angielsku

w związku z tym: in this connection Szukaj w Google

Inne:

W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]

Ze słowem "this":

załatwić tę sprawę settle this matter
niniejszym informujemy Państwa, że [coś] this is to inform you that [sth]
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
bardzo mnie to niepokoi this worries me a lot
przepraszam, a kto mówi? excuse me, who is this?

Ze słowem "connection":

połączenie connection

Ze słowem "tym":

adres tymczasowy temporary address
  Langol.pl