langol.pl » Biznes » Ogólne » w wymaganej formie

W wymaganej formie po angielsku

w wymaganej formie: in the prescribed form Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "prescribed":

w wyznaczonym terminie in the prescribed time

Ze słowem "form":

w formie [czegoś] in the form of [sth]
w formie notarialnej in notarial form
w formie obowiązującej in a binding form
w formie pisemnej in writing
w formie pisemnej by means of a letter
w formie pisma by means of a letter
w jakiejkolwiek formie in any form
w skrócie in abbreviated form
w formie skróconej in abbreviated form
  Langol.pl