langol.pl » Biznes » Ogólne » w tym samym czasie

W tym samym czasie po angielsku

w tym samym czasie: at the same time Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "same":

to samo dotyczy [czegoś] the same applies to [sth]

Ze słowem "time":

w danym czasie in a given time
w każdej chwili in any time
w odpowiednim momencie at the appropriate time
w umówionym terminie at a stated time
w wyznaczonym terminie in the prescribed time

Ze słowem "tym":

w tym kontekście in this context
w tym względzie in this regard
  Langol.pl