langol.pl » Biznes » Ogólne » w takim przypadku

W takim przypadku po angielsku

w takim przypadku: in such case Szukaj w Google

Inne:

jeść poza domem eat out

Ze słowem "such":

tak, żeby zapewnić [coś] in such manner as to ensure [sth]

Ze słowem "case":

w każdym przypadku in any case
w wymienionych przypadkach in cases specified
w razie potrzeby in case of need
w szczególnych przypadkach in specific cases
wyjątkowe przypadki exceptional cases
w wyjątkowych przypadkach in exceptional cases

Ze słowem "przypadku":

w przypadku braku [czegoś] in the absence of [sth]
  Langol.pl