langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » w świetle powyższego, [coś]

W świetle powyższego, [coś] po angielsku

w świetle powyższego, [coś]: in view of the above [sth] Szukaj w Google

Inne:

w świetle powyższego in view of the above

Ze słowem "view":

przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
prawdziwy i rzetelny obraz true and fair view
z punktu widzenia rachunkowości from accounting point of view
z księgowego punktu widzenia from accounting point of view

Ze słowem "above":

wyżej wymieniony above-mentioned
niezależnie od powyższego, [coś] apart from the above [sth]
w uzupełnieniu do powyższego, [coś] in addition to the above [sth]
  Langol.pl