langol.pl » Biznes » Ogólne » w rozsądnych granicach

W rozsądnych granicach po angielsku

w rozsądnych granicach: within reasonable limits Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "within":

w ograniczonym zakresie within a limited scope
w rozumieniu [czegoś] within the meaning of [sth]
[zrobić coś] w okresie nie późniejszym niż [jakaś data] [do sth] within a period ending not later than [some date]

Ze słowem "reasonable":

uzasadniona wątpliwość reasonable doubt
  Langol.pl