langol.pl » Biznes » Ogólne » w razie potrzeby

W razie potrzeby po angielsku

w razie potrzeby: in case of need Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "case":

w każdym przypadku in any case
w wymienionych przypadkach in cases specified
w szczególnych przypadkach in specific cases
w takim przypadku in such case
wyjątkowe przypadki exceptional cases
w wyjątkowych przypadkach in exceptional cases

Ze słowem "razie":

w razie konieczności where necessary
  Langol.pl