langol.pl » Biznes » Ogólne » w razie konieczności

W razie konieczności po angielsku

w razie konieczności: where necessary Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "necessary":

wykonać niezbędne zmiany make necessary changes
dokonać niezbędnych zmian make necessary changes

Ze słowem "razie":

w razie potrzeby in case of need
  Langol.pl