langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » w pełni akceptowalny

W pełni akceptowalny po angielsku

w pełni akceptowalny: quite acceptable Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "quite":

zgadzać się z [kimś] w zupełności quite agree with [sb]

Ze słowem "acceptable":

[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
wzajemnie akceptowalne warunki mutually acceptable terms
  Langol.pl