langol.pl » Biznes » Ogólne » w ograniczonym zakresie

W ograniczonym zakresie po angielsku

w ograniczonym zakresie: within a limited scope Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "within":

w rozsądnych granicach within reasonable limits
w rozumieniu [czegoś] within the meaning of [sth]
[zrobić coś] w okresie nie późniejszym niż [jakaś data] [do sth] within a period ending not later than [some date]

Ze słowem "zakresie":

w zakresie [czegoś] in the sphere of [sth]
  Langol.pl