langol.pl » Biznes » Ogólne » w każdym przypadku

W każdym przypadku po angielsku

w każdym przypadku: in any case Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "any":

dowolnego dnia on any day
w dowolnym dniu on any day
w jakiejkolwiek formie in any form
w każdej chwili in any time

Ze słowem "case":

w wymienionych przypadkach in cases specified
w razie potrzeby in case of need
w szczególnych przypadkach in specific cases
w takim przypadku in such case
wyjątkowe przypadki exceptional cases
w wyjątkowych przypadkach in exceptional cases

Ze słowem "przypadku":

w przypadku braku [czegoś] in the absence of [sth]
  Langol.pl