langol.pl » Biznes » Ogólne » w każdej chwili

W każdej chwili po angielsku

w każdej chwili: in any time Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "any":

w danym czasie in a given time
dowolnego dnia on any day
w dowolnym dniu on any day
w jakiejkolwiek formie in any form
w każdym przypadku in any case

Ze słowem "time":

w odpowiednim momencie at the appropriate time
w tym samym czasie at the same time
w umówionym terminie at a stated time
w wyznaczonym terminie in the prescribed time
  Langol.pl