langol.pl » Biznes » Ogólne » w jakiejkolwiek formie

W jakiejkolwiek formie po angielsku

w jakiejkolwiek formie: in any form Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "any":

dowolnego dnia on any day
w dowolnym dniu on any day
w każdej chwili in any time
w każdym przypadku in any case

Ze słowem "form":

w formie [czegoś] in the form of [sth]
w formie notarialnej in notarial form
w formie obowiązującej in a binding form
w formie pisemnej in writing
w formie pisemnej by means of a letter
w formie pisma by means of a letter
w skrócie in abbreviated form
w formie skróconej in abbreviated form
w wymaganej formie in the prescribed form
  Langol.pl