langol.pl » Biznes » Ogólne » w formie pisma

W formie pisma po angielsku

w formie pisma: by means of a letter Szukaj w Google

"by means of a letter" to także:

- w formie pisemnej

Inne:

Ze słowem "formie":

w formie [czegoś] in the form of [sth]
w formie notarialnej in notarial form
w formie obowiązującej in a binding form
w formie pisemnej in writing
w jakiejkolwiek formie in any form
w formie skróconej in abbreviated form
w wymaganej formie in the prescribed form
  Langol.pl