langol.pl » Biznes » Ogólne » w formie notarialnej

W formie notarialnej po angielsku

w formie notarialnej: in notarial form Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "form":

w formie [czegoś] in the form of [sth]
w formie obowiązującej in a binding form
w formie pisemnej in writing
w formie pisemnej by means of a letter
w formie pisma by means of a letter
w jakiejkolwiek formie in any form
w skrócie in abbreviated form
w formie skróconej in abbreviated form
w wymaganej formie in the prescribed form
  Langol.pl