langol.pl » Biznes » Ogólne » w formie [czegoś]

W formie [czegoś] po angielsku

w formie [czegoś]: in the form of [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "form":

w formie notarialnej in notarial form
w formie obowiązującej in a binding form
w formie pisemnej in writing
w formie pisemnej by means of a letter
w formie pisma by means of a letter
w jakiejkolwiek formie in any form
w skrócie in abbreviated form
w formie skróconej in abbreviated form
w wymaganej formie in the prescribed form
  Langol.pl