langol.pl » Biznes » Proces produkcji » w fazie wykończenia

W fazie wykończenia po angielsku

w fazie wykończenia: in process of completion Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "process":

symulacja procesu produkcji simulation of the production process
przeanalizować elementy procesu break down a process
proces produkcji production process
przetwarzanie processing
kroki procesu produkcji steps in the production process
planowanie procesów process planning
cykl produkcyjny process cycle
proces ciągły continuous process
proces montażu assembly process
linia produkcji ciągłej continuous processing line
metoda przetwarzania processing method
procesy produkcyjne industrial processes

Ze słowem "completion":

ukończenie completion
zakończenie completion
  Langol.pl