langol.pl » Biznes » Handel » w drodze do [jakiegoś miejsca]

W drodze do [jakiegoś miejsca] po angielsku

w drodze do [jakiegoś miejsca]: bound for [some place] Szukaj w Google

"bound for [some place]" to także:

- zmierzający do [jakiegoś miejsca]

Inne:

Ze słowem "some":

prowadzić [jakąś firmę] operate [some company]
zawęzić [jakąś grupę] do [mniejszej grupy z najlepszymi elementami] winnow [some group] down to [smaller group]
przedłużyć [jakiś termin ostateczny] grant an extension of [some deadline]
przesłać [jakąś kwotę] [gdzieś] remit [some amount] to [somewhere]
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit

Ze słowem "place":

poddać [coś] kwarantannie place [sth] into a quarantine
złożyć zamówienie na [coś] place an order for [sth]
siedziba firmy place of business

Ze słowem "miejsca":

marnotrawstwo miejsca space wastage
  Langol.pl