langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » w celu [zrobienia czegoś]

W celu [zrobienia czegoś] po angielsku

w celu [zrobienia czegoś]: in order to [do sth] Szukaj w Google
a także:
- for the purpose of [doing sth]
- with a view to [doing sth]

"in order to [do sth]" to także:

- żeby [coś zrobić]

Inne:

Ze słowem "order":

zarządzać order
nakazywać order
postanawiać order
zarządzić śledztwo w [jakiejś sprawie] order an investigation of [some case]
ogłoszenie upadłości bankruptcy order
postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości bankruptcy order
rozporządzenie administracyjne administration order
nakaz administracyjny administration order
hierarchia pecking order
porządek hierarchiczny pecking order
zakas poruszania jakiegoś tematu gagging order

Ze słowem "zrobienia":

zobowiązać [kogoś] do [zrobienia czegoś] require [sb] to [do sth]
  Langol.pl